Vacature- Business IT & Process Analyst

Als Business IT & Process Analyst bestaat je rol erin om in de behoeftes van de onderneming van onze klanten te voorzien, ze te onderkennen en ze te vertalen naar bruikbare en duurzame oplossingen. Je moet als het ware in staat zijn om een brug te slaan tussen business en IT. Belangrijk hierbij is dat je snel nieuwe ontwikkelingen in de markt oppikt en deze vertaalt naar efficiënte oplossingen. Je identificeert de noden bij klanten en hun gebruiksbehoeften met betrekking tot ons IT-aanbod.

Join us!

We zijn steeds op zoek naar technische collega's van alle niveau's.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Ondersteunen van de onderneming op het gebied van inzichten en verbeteren van de bedrijfsprocessen op IT-vlak
 • De zakelijke en functionele behoeften van de organisatie analyseren en deze in een globaal perspectief plaatsen (process mapping).
 • Deze analyses vertalen in een projectvoorstel
 • Erop toezien dat de verbeteringsvoorstellen voldoen aan de behoeften van het bedrijf, de belanghebbenden en de algemene uit te rollen strategie.
 • Daartoe de nodige acties bepalen en uitvoeren, rekening houdend met budgetten, timing, beschikbare middelen, enz.
 • Zo nodig correcties of aanpassingen voorstellen.
 • Deelnemen aan de coördinatie van lopende en/of toekomstige projecten.
 • Een faciliterende rol spelen bij interacties met andere interne en externe betrokken partijen.
 • Erop toezien dat de kennis over deze zaken up-to-date blijft en nieuwe op de markt beschikbare opties analyseren; nagaan hoe zij op onze organisatie kunnen worden toegepast, en voorstellen formuleren aan het management.
 • Op constructieve wijze in dialoog gaan en samenwerken met de verschillende betrokken afdelingen binnen de firma
 • Ontwerpen van de nodige tools ter ondersteuning van het management als hulpmiddel bij de besluitvorming
 • Ontwerpen en beschikbaar stellen van gepaste documentatie aan belanghebbenden en gebruikers
 •  

Jouw competenties

 • Je bent analytisch en flexibel ingesteld, je werkt resultaatgericht en je behaalt je doelstellingen.
 • Je neemt graag initiatief en je bent assertief.
 • Je luistert naar je gesprekspartners en je houdt rekening met hun beschouwingen in je gezamenlijke aanpak.
 • Je bent georganiseerd, methodisch en je hebt een flinke dosis anticipatievermogen
 • Je analyseert en integreert informatie afkomstig van verschillende bronnen.
 • Je weet hoe je informatie moet bundelen en presenteren
 • Je bent in staat voorstellen te doen die zowel strategisch als financieel goed in elkaar zitten
 • Je geeft aangepast advies aan je gesprekspartners en je bouwt zo je geloofwaardigheid op.