Security Services

We voeren een gedetailleerde analyse van de IT-beveiliging uit, inclusief evaluatie van de infrastructuur, naleving van normen en identificatie van risico's. We bieden gerichte aanbevelingen om de beveiliging te verbeteren.

Het is belangrijk om oplossingen boven een beschermingslijn te hebben voor optimale bescherming. Prioritering van oplossingen op basis van ernst en impact helpt bij effectief beveiligingsbeheer. Een pentest na implementatie van beveiligingsmaatregelen is essentieel om kwetsbaarheden proactief aan te pakken.

Hoe pakken wij het aan!

Analyse

Serso start de IT-security analyse met een uitgebreide inventarisatie en evaluatie van de bestaande IT-infrastructuur, inclusief netwerkconfiguraties, toegangscontroles, softwaretoepassingen en gegevensopslag.

We onderzoeken tevens de naleving van beveiligingsnormen en regelgeving. Deze gedetailleerde aanpak stelt ons in staat een grondig beeld te vormen van de huidige beveiligingsstatus en doelgerichte aanbevelingen te doen ter verbetering van de IT-beveiliging en vermindering van potentiële risico's.

Beschermingslijn

Bij het beoordelen van IT security oplossingen kan een denkbeeldige lijn worden getrokken om te bepalen wat veilig is en wat niet. Sommige oplossingen liggen boven deze lijn en voldoen aan de hoogste beveiligingsstandaarden, zoals sterke encryptie, multifactor-authenticatie en geavanceerde detectie- en preventiemechanismen.

Andere oplossingen liggen onder de lijn en bieden onvoldoende bescherming, met kwetsbaarheden tot gevolg. Het zorgvuldig evalueren van IT security oplossingen en ervoor zorgen dat ze boven de lijn liggen, is cruciaal om optimale bescherming te bieden voor gevoelige gegevens en systemen van een organisatie.

Tijdlijn

Bij het prioriteren van IT security oplossingen is het belangrijk om rekening te houden met de ernst van kwetsbaarheden, potentiële risico's en impact op de bedrijfsvoering. Kritieke oplossingen die directe bedreigingen afweren of gevoelige gegevens beschermen, moeten direct worden aangepakt.

Minder kritieke oplossingen kunnen op een later tijdstip worden behandeld, afhankelijk van middelen en prioriteiten. Door de volgorde van IT security oplossingen te bepalen, kunnen organisaties effectief beveiligingsinspanningen beheren en de meest urgente bedreigingen eerst aanpakken.

Pentest

Een pentest na de implementatie van beveiligingsmaatregelen is essentieel om het beveiligingsniveau te verhogen. Het blootlegt kwetsbaarheden en zwakke punten, waardoor deze proactief kunnen worden aangepakt, wat resulteert in een effectievere bescherming van systemen en gegevens tegen potentiële bedreigingen.

Een jaarlijkse pentest wordt aanbevolen vanwege voortdurende veranderingen in de IT-omgeving. Het helpt nieuwe kwetsbaarheden te identificeren en proactief aan te pakken, waardoor het beveiligingsniveau jaar na jaar wordt verhoogd en systemen en gegevens worden beschermd.